NAVRHOVANIE A REALIZÁCIA INTERIÉROV

Rozsah služieb pre interiér

1

SPRACOVANIE ZADANIA

 • vstupná konzultácia
 • analýza potrieb a požiadaviek
 • zabezpečenie podkladov
2

NÁVRH INTERIÉRU

 • 2D dispozičné riešenie
 • Mood board – ideové strvárnenie interiéru
 • 3D vizualizácie
3

VÝPIS PRVKOV A MATERIÁLOV

 • výpis zariaďovacích prvkov (svietidlá, sedačka…)
 • rozpis použitých materiálov (tapety, farby, dekory)
4

VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

 • výkaz výmer
 • búracie a stavebné práce
 • povrchové úpravy stien
 • plán kladenia obkladov, dlažieb a podláh
 • dokumentácia k elektroinštalácii, vodoinštalácii, vzduchotechnike, kúrenie, chladenie
 • výkresy pre výrobu nábytku
5

VYPRACOVANIE ROZPOČTU 

 • vypracovanie rozpočtu k realizácii
 • vyber vhodných dodávateľov
 • zabezpečenie cenových ponúk od dodávateľov
 • konzultácia s dodávateľmi pre zabezpečenie ponúk
6

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU

 • vyhotovenie harmonogramu postupnosti realizácie a časového plánu plnenia
 • preberanie zásielok tovarov k realizácií
 • organizácia dodávateľov počas realizácie
 • dohľad nad kvalitou dodávaných prác a tovarov v súlade s odsúhlasenými podkladmi
 • riešenie nedostatkov realizácie počas vyhotovenia
7

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 

 • konzultácie podľa požiadaviek klienta

Cenník služieb pre interiér

NÁVRH INTERIÉRU 

Orientačná cena: 30,00 €/m2

VÝPIS PRVKOV A MATERIÁLOV

výpis zariaďovacích prvkov a rozpis použitých materiálov / cena za miestnosť 60,00 €

KOMPLEXNÉ VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

Cena za vyhotovenie kompletnej dokumentácie k realizácii:                             25,00 €/m2

 

VYHOTOVENIE INDIVIDUÁLNEJ DOKUMENTÁCIE

2D nákres kúchyne  220,00 €
Plán kladenia obkladov a dlažieb / miestnosť 180,00 €
Výkresy k profesiám / cena za ks, formát A3  80,00 €
Výkresová dokumentácia k výrobe nábytku na mieru / cena za ks, formát A3 150,00 €

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU / INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

 • cena za hodinu: 40,00 €

SLUŽBA ARCHITEKTA AKO ŠTANDARD,
NIE PRIVILÉGIUM 

Vypracovanie návrhu interiéru (štúdie interiéru) je skvelým krokom k vášmu budúcemu bývaniu, ktoré neoľutujete. Budete si istí, že váš budúci interiér bude podľa vašich predstáv a potrieb. Vďaka návrhu interiéru sa už nebudete báť a zrealizujete svoj ideálny domov.

NAŠA TV

POCTIVÉ REŠTAUROVANIE A V ČOM SÚ STAROŽITNOSTI JEDINEČNÉ

Relácia Poďme na to s Klubom bývania

 • Realizujeme rozhovory s odborníkmi
 • Radíme a pomáhame pri realizácii bývania
 • Pomáhame dodržiavať správne postupy

Aj vďaka našej relácií Poďme na to s Klubom bývania sa nám darí zvyšovať kvalitu a zlepšovať kultúru bývania. Našim cieľom je vzdelávať verejnosť a tak zlepšovať aj prostredie, v ktorom všetci žijeme.

NAŠI PARTNERI V KLUBE BÝVANIA

Našich dodávateľov stále preverujeme vďaka kontrole spokojnosti našich klientov
a na našich architektov sa vieme vždy spoľahnúť