ZÍSKAJTE NOVÝ PREDAJNÝ KANÁL

V Klube bývania radi privítame aj výrobcov a
kvalitných dodávateľov tovarov a služieb.

STAŇTE SA PARTNEROM KLUBU BÝVANIA

REGISTRÁCIA V KLUBE BÝVANIA
PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV
TOVAROV A SLUŽIEB

PODMIENKY

Prax výrobcu/dodávateľa v oblasti ponúkaných tovarov a služieb.
Overiteľné referencie od architektov, ktorí už spolupracujú s dodávateľom / výrobcom.
Portfólio značiek/tovarov a služieb, ktoré v Klube bývania pre danú lokalitu ešte nie je.
Dohodnutie špeciálnych nákupných podmienok pre členov Klubu bývania.