SLUŽBY PRE DEVELOPEROV

Naše služby pre riešenie klientskych zmien rezidenčných projektov

KLIENTSKE ZMENY PRE REZIDENČNÉ PROJEKTY 

Pre developerov ponúkame zabezpečovanie a koordináciu klientskych zmien na rezidenčných projektoch vrátane zabezpečenia výberu a realizácie štandardov.

Zabezpečenie klientskeho centra vrátane personálneho obsadenia, navrhnutie, vybavenie vzorových bytov, tvorba návrhov a 3D vizuálizácii pre klientov a na propagačné účely.

1

ZABEZPEČENIE ŠTANDARDOV

 • príprava špecifikácie štandardov
 • príprava základných zložiek k bytom
 • 3D vizualizácie k štandardom
2

VÝBER DODÁVATEĽOV

 • výber dodávateľov pre dodanie štandardov
 • príprava vzoriek k štandardom pre výber klientov
 • zabezpečenie realizácie štandardov
3

SPRACOVANIE KLIENTSKYCH ZMIEN

 • komunikácia s klientmi
 • spracovanie požiadaviek na zmeny
  • dispozičné riešenie, zmeny ELI, VZT
  • výber štandardov
  • kladací plán pre kúpeľne a podlahy
  • otáčanie dverí, kovania
  • riešenie rozvodov – kuchyňa
 • ostatné požiadavky klienta
4

MANAŽMENT KLIENTSKYCH ZMIEN 

 • zakreslenie zmien pre spracovanie
 • konzultácie s rozpočtovým oddelením
 • konzultácie zmien a ceny za zmeny s klientom
 • vyhotovenie protokolu klientskych zmien
5

KOORDINÁCIA KLIENTSKYCH ZMIEN

 • evidencia a administrácia zmien a spracovaných požiadaviek
 • vedenie a koordinácia projektového tímu
 • dohľad nad klientskymi zmenami
 • reporting a kontroling
6

REALIZÁCIA ŠTANDARDOV a NADŠTANDARDOV

 • príprava objednávok pre zabezpečenie štandardov
 • preberanie dodaného tovaru na stavbe
 • kontrola správnosti dodaných tovarov a prác
 • obhliadky s klientmi
 • riešenie nedostatkov pred odovzdaním
 • vybavovanie reklamácii po odovzdaní
7

KONZULTAČNÉ SLUŽBY 

 • individuálne konzultácie podľa požiadaviek klienta

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA

Ak chystáte alebo realizujete rezidenčný projekt,
radi sa s Vami stretneme a odkonzultujeme možnosti vzájomnej spolupráce

+421 907 927 759

NAŠA TV

Právne poradenstvo – rozhovor s advokátom o realizácii interiéru a stavby

Relácia Poďme na to s Klubom bývania

 • Realizujeme rozhovory s odborníkmi
 • Radíme a pomáhame pri realizácii bývania
 • Pomáhame dodržiavať správne postupy

Aj vďaka našej relácií Poďme na to s Klubom bývania sa nám darí zvyšovať kvalitu a zlepšovať kultúru bývania. Našim cieľom je vzdelávať verejnosť a tak zlepšovať aj prostredie, v ktorom všetci žijeme.