PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

Naše služby pre navrhovanie a realizáciu rodinných domov

1

SPRACOVANIE ZADANIA

 • vstupná konzultácia
 • analýza potrieb a požiadaviek
 • zabezpečenie podkladov
 • geodetické zameranie
 • podklady od správcov sietí – zákresy vedení
2

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

 • umiestnenie objektu na pozemku
 • riešenie spevnených a nespevnených plôch
3

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

 • koncept – funkčné členenie domu s prepojením na exteriér – vchod, vjazd, výstup na terasu, výhľady
 • dispozičné riešenie a architektonické stvárnenie domu – hmotový a materiálový návrh
 • situácia, pôdorysy s riešením parcely, rezy, pohľady, vizualizácie
4

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 • architektonicko – stavebná časť – vypracovaný́ v kvalite realizačného projektu bez detailov a výkazov
 • požiarna bezpečnosť stavby – jednostupňový́ projekt
 • statický posudok
 • jednostupňový́ projekt elektroinštalácií, rekuperácie, vykurovania, zdravotechniky
 • energetické hodnotenie
5

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY

 • dopracovanie predošlého stupňa o potrebné realizačné projekty
 • architektonicko – stavebná časť – detaily, výkazy konštrukcií (okná, dvere, klampiarske a zámočnícke výrobky)
 • výkaz výmer
 • realizačná statika
6

ROZPOČET A VÝBER DODÁVATEĽA STAVBY

 • výber vhodných dodávateľov pre realizáciu (murovaný dom, drevodom)
 • tendrovanie dodávateľov
 • konzultácie pre zabezpečenie konečných cenových ponúk
7

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU

 • autorský dozor
 • dohľad nad kvalitou dodávaných prác a tovarov v súlade s odsúhlasenými podkladmi
 • riešenie nedostatkov realizácie počas vyhotovenia
8

KONZULTAČNÉ SLUŽBY 

 • individuálne konzultácie podľa požiadaviek klienta

Cenník služieb pre architektúru – rodinné domy

ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU

Rodinný dom do 90 m2: 1 650,00 €
Rodinný dom do 120 m2: 2 250,00 €
Rodinný dom do 150 m2: 2 750,00 €
Rodinný dom nad 150 m2: individuálne

VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

Dokumentácia pre stavebné povolenie: 35 €/m2
Dokumentácia pre realizáciu: 40 €/m2

VYPRACOVANIE ROZPOČTU 

 • podľa rozsahu projektu: 120,00 -350,00 €

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU

 • individuálne podľa rozsahu projektu

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

 • cena za hodinu konzultácie: 40,00 €

KAŽDÝ SME ORIGINÁL A
ZASLÚŽIME SI SVOJ JEDINEČNÝ DOM-OV  

Vypracovanie návrhu rodinného domu považujeme za veľký krok či už jednotlivca alebo rodiny ako celku. Každý z nás máme individuálne potreby, povinnosti, záľuby, naše rodiny, spôsob bývania a chovania originálne. Vypracovanie jedinečnej štúdie rodinného domu je vytvorené pre vás.

NAŠA TV

Pravda a lži o drevodomoch v rozhovore s odborníkom na drevodomy

Relácia Poďme na to s Klubom bývania

 • Realizujeme rozhovory s odborníkmi
 • Radíme a pomáhame pri realizácii bývania
 • Pomáhame dodržiavať správne postupy

Aj vďaka našej relácií Poďme na to s Klubom bývania sa nám darí zvyšovať kvalitu a zlepšovať kultúru bývania. Našim cieľom je vzdelávať verejnosť a tak zlepšovať aj prostredie, v ktorom všetci žijeme.

NAŠI PARTNERI V KLUBE BÝVANIA

Našich dodávateľov stále preverujeme vďaka kontrole spokojnosti našich klientov
a na našich architektov sa vieme vždy spoľahnúť